Co z ryczałtem sieciowym na rok 2019?

Co z ryczałtem sieciowym na rok 2019?

Nie trzeba zmieniać ustawy, aby do ustalenia ryczałtu systemu sieci szpitali obejmującego cały rok 2019 uwzględnić dwa okresy rozliczeniowe roku 2018

Dobiega końca rządowe procedowanie tzw. „noweli kontrolnej” ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa o świadczeniach zdrowotnych) – projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, oznaczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów numerem UD444.

Projekt ustawy wśród wielu zagadnień zajmuje się również zmianą (art. 15 noweli)  umożliwiającą wyliczenie ryczałtu systemu sieci szpitali (ryczałt PSZ – ryczałt sieciowy) na okres rozliczeniowy obejmujący cały rok 2019 na podstawie dwóch okresów rozliczeniowych roku 2018 a nie, jak na podstawie obecnych regulacji, na podstawie poprzedniego ostatniego okresu rozliczeniowego, czyli w konkretnym przypadku drugiego półrocza 2018r. (wyjaśnienie używanych pojęć tutaj).

Ministerstwo Zdrowia utrzymuje, że obecne regulacje prawne, tj. art. 136c ustawy o świadczeniach zdrowotnych, uniemożliwiają zbudowanie ryczałtu PSZ na cały rok 2019 na podstawie realizacji ryczałtu PSZ w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych obejmujących rok 2018.

Jestem innego zdania, uważam, że obecna regulacja prawna art. 136c ustawy o świadczeniach zdrowotnych umożliwia realizację oczekiwania, aby przy wyliczaniu ryczałtu obejmującego cały rok 2019 brano pod uwagę dwa okresy rozliczeniowe z roku 2018, pod warunkiem jednak dokonania zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017r z późniejszymi zmianami w  sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu PSZ (ryczałtu sieciowego). Proponowane przeze mnie poniżej rozwiązanie jest szybsze (procedowany projekt ustawy musi zostać przyjęty przez Sejm), a ponadto lepsze ze względu na adekwatność zastosowania wskaźników jakościowych odnoszących się do okresów rozliczeniowych roku 2018.

Ponadto trzeba dodać, że jest bardzo późno a zasady budowy ryczałtu sieciowego na kolejny okres rozliczeniowy powinny być znane przed jego rozpoczęciem czyli na koniec roku 2018.

 

Piotr Gryza

 

Szczegóły czytaj dalej