Doradztwo i Kontakt

Usługi doradcze obejmują:

system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zwany „siecią szpitali”

  • zagadnienia związane z konstrukcją, zasadami rozliczeń i funkcjonowania systemu „sieci szpitali”,
  • zagadnienia dotyczące przekształceń, restrukturyzacji, podziałów, łączenia podmiotów leczniczych, zakładów leczniczych, profili i  oddziałów w kontekście funkcjonowania „sieci szpitali”,
  • analiza parametrów kontraktowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,

ogólny zakres przekształceń i zarządzania

  • przeprowadzenie audytów, tzw. „bilansów otwarcia”, dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządów i dyrektorów podmiotów leczniczych,
  • przygotowywanie programów restrukturyzacyjnych, długoterminowych strategii rozwoju,
  • doradztwo w zakresie  analizy i weryfikacji planów restrukturyzacyjnych,
  •  doradztwo w zakresie zarządzania długiem, pozyskiwania finansowania,
  • doradztwo w zakresie procesów przekształcania podmiotów leczniczych, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • doradztwo w zakresie łączenia spółek z obszaru ochrony zdrowia, przygotowywanie planów optymalizacji działalności po połączeniu oraz identyfikacji efektów synergii.

utrzymanie systemów informatycznych

  • analiza i optymalizacja procesów związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemów informatycznych.  Analiza pozwalająca na minimalizację kosztów i zwiększenie efektywności wykorzystania systemów

Zapraszam do kontaktu i współpracy - kontakt poniżej

Adres e-mail biura firmy: biuro@zdrowie-system.pl
Zapraszam również do skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poniższego formularza: