Misja Strony i Podziękowania

Podziękowania

Strona internetowa www.piotrgryza.pl jest formą podsumowania i sprawozdania z mojej pracy i tego co zrobiłem pełniąc funkcję wiceministra zdrowia – podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia.

Zawiera informacje oraz podsumowania i sprawozdanie, w tym szczegółowy opis najważniejszego realizowanego przeze mnie projektu „sieci szpitali”. Na stronie zamieściłem również moje istotne wypowiedzi parlamentarne oraz wywiady, które dotyczyły wspomnianej tematyki.

Poprzez tę stronę będę komentował i oceniał dalsze życie, tj. zmiany albo brak zmian oraz skutki wdrożonego przeze mnie projektu „sieci szpitali”.

Na stronie znalazły się również moje wypowiedzi dotyczące obszaru świata wartości.

Za pośrednictwem strony internetowej chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek zakresie pomagali mi oraz wspierali mnie w realizacji moich zadań.

  • Przede wszystkim dziękuję kadrze kierowniczej i pracownikom dwóch departamentów ministerstwa zdrowia, których prace nadzorowałem: Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych (DUZ) i Departamentu Funduszy Europejskich i e-zdrowia (DFEieZ). Zawsze mogłem liczyć na ich aktywność i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań. Wielokrotnie dokumenty i zamysły większych czy mniejszych projektów, zwracane przeze mnie do departamentów z krytycznymi uwagami, wracały z propozycjami nowych rozwiązań.
    Szczególne słowa uznania należą się DUZ-owi, oni najbardziej pomagali mi ciągnąć pod górę ciężki wózek mojego realizowanego projektu „sieci szpitali”.

  • Dziękuję wielu ekspertom Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy stali się dla mnie towarzyszami profesjonalnej wielkiej przygody. Ludzie, których wielokrotnie nękałem i rano i  wieczorem zlecając analizy, zestawienia, raporty i zawsze mogłem liczyć na odpowiedź.

  • Dziękuję ekipie map potrzeb zdrowotnych za analityczny udział w projekcie, dziękuję pracownikom Biura Ministra za wsparcie i życzliwość.

  • Dziękuję wszystkim potencjalnym sojusznikom, którzy okazali się prawdziwymi sojusznikami sprawdzonymi w boju.

  • Dziękuję wszystkim życzliwie nastawionym uczestnikom publicznej debaty, w tym w  szczególności dyrektorom szpitali, dziękuję za ich uwagi i sugestie dotyczące realizowanego projektu.

  • Dziękuję werbalnym przeciwnikom, którzy zawsze publicznie prezentowali negatywne stanowisko a jednocześnie w rzeczywistości byli ukrytymi sojusznikami, którzy proponowali ciekawe rozwiązania i uwagi, i których uwagi w jakieś części zostały zrealizowane. Pisząc te słowa myślę w szczególności o trzech ważnych osobach.

  • Dziękuję zagorzałym przeciwnikom z serca, ducha i rozumu -tym, którzy w wirze walki i  debaty zachowali wysoki poziom kultury a ich postawa pełna była szacunku do przeciwnika, czyli do mnie; pisząc te słowa myślę w szczególności o jednej ważnej osobie.

  • Dziękuję członkom Ruchu „Domowego Kościoła” i wszystkim innym, którzy wspierali mnie modlitewnie, bez tego wsparcia skuteczna realizacja projektu, na pierwszy rzut oka niemożliwego do realizacji, byłaby prawdziwie niemożliwa.

 Piotr Gryza