NFZ powinien podać szpitalom informacje o składowych wyliczenia ryczałtu

NFZ powinien podać szpitalom informacje o składowych wyliczenia ryczałtu

NFZ z niezrozumiałych powodów nie podaje szpitalom informacji o składowych elementach wyliczenia ryczałtu "sieciowego"

Aby szpitale mogły normalnie wykonywać swoje warunki kontraktowe, powinny zostać poinformowane przez Oddziały NFZ zarówno o kwocie wyliczonego ryczałtu PSZ, liczbie punktów do wykonania w okresie planowania (okresie rozliczeniowym) jak i o składowych elementach wyliczonego ryczałtu.

Powinność informacyjna NFZ wynika przede wszystkim z tego, że podmioty lecznicze w celu racjonalizacji i efektywności swojej działalności powinny znać i rozumieć składowe elementy wyliczenia wartości swojego kontraktu w ramach ryczałtu sieciowego.

 Czytaj więcej