NFZ naprawił brak podania szpitalom informacji o składowych wyliczenia ryczałtu ”sieciowego”

NFZ naprawił brak podania szpitalom informacji o składowych wyliczenia ryczałtu ”sieciowego”

W dniu 30 października Mazowiecki Oddział NFZ podał szpitalom za pośrednictwem informatycznego systemu komunikacji ze świadczeniodawcami (SZOI) szczegółowe informacje o składowych elementach wyliczenia ryczałtu „sieciowego. Zostały podane wszystkie wskaźniki (lista wskaźników tutaj), ich wartości a także informacja opisująca dotycząca każdego wskaźnika. NFZ uwzględnił zatem oczekiwania dotyczące udostępnienia wskaźników wyrażone m.in. przez autora niniejszego tekstu w komentarzu z dnia 18 października 2018 r. . „NFZ powinien podać szpitalom informacje o składowych wyliczenia ryczałtu „sieciowego”. (Wyjaśnienie używanych pojęć tutaj)

Podanie przez NFZ wskaźników wyliczenia ryczałtu „sieciowego” dobrze rokuje dla dalszej współpracy pomiędzy płatnikiem i szpitalami w rozwoju systemu „sieci szpitali” i stwarza możliwości do tego, że wszystkie podmioty uczestniczące w tym systemie będą rozumiały mechanizmy nim sterujące, co przyczyni się do wzrostu efektywności systemu i wpłynie na wzrost jakości opieki nad pacjentem.

W mechanizm systemu „sieci szpitali” wbudowana jest stymulacja wzrostu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz zachęta do prowadzenia przekształceń zwiększających efektywność systemu. Zdecydowanie lepiej będzie prowadzić te procesy, jeśli uczestnicy tego systemu dysponują odpowiednimi informacjami.

To dobry ruch i należą się za niego słowa podziękowania NFZ.

 Piotr Gryza

Ewentualne cytowanie i publikacja możliwa z podaniem autora i źródła: www.piotrgryza.pl

 

 

foto: Julia Gryza