Wielki Projekt “Sieć Szpitali”

Rozwiązanie systemowe „sieci szpitali” po raz pierwszy w sposób jasny określa zakres regulacji państwa i jej granice określając jednocześnie obszary dziedzinowe i podmiotowe oraz zakresy świadczeń zdrowotnych poddanych regulacji konkursowania ofert.

Z punktu widzenia dostępu do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, „sieć szpitali” stanowiła największą i najgłębszą korektę tego systemu od kilkunastu lat, zasadniczo zmieniając systemowe – centralne i lokalne – parametry i układy sił związane z kontraktowaniem i rozliczaniem świadczeń zdrowotnych.

Schemat „sieci szpitali” w systemie dostępu do świadczeń zdrowotnych - środki publiczne

Na powyższym rysunku przedstawiono schemat usytuowania sytemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w skrócie PSZ, zwanego „siecią szpitali”

Życie „Sieci Szpitali" - zmiany

Schematy wyjaśniające „Sieć Szpitali”

Zasady finasowania szpitali działających w ramach „Sieci Szpitali”

Najważniejszy zrealizowany przeze mnie projekt „Sieć Szpitali”

Sejmowa prezentacja projektu „Sieci Szpitali”

Istotne wywiady prasowe dotyczące „Sieci Szpitali”