Piotr Gryza

Menedżer i analityk w obszarze ochrony zdrowia. Działacz społeczny.

Absolwent Politechniki Warszawskiej  (PW) i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz prawa spółek.

Wiceminister zdrowia – podsekretarz stanu od  listopada 2015 r. do  marca 2018 r. nadzorował funkcjonowanie NFZ oraz wdrażanie ministerialnych funduszy europejskich, autor i kierownik wdrożonego projektu tzw. “sieci szpitali”.

Twórca i pierwszy dyrektor Mazowieckiej Kasy Chorych  w latach 1998-1999.

Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w latach 2000-2001, centralny organ administracji państwowej podległy bezpośrednio Premierowi Rządu RP, odpowiedzialny za nadzorowanie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (Kas Chorych).

Dyrektor Szpitala na Solcu w Warszawie w latach 2003-2005.

Prezes  miejskiej komunalnej spółki z o.o.  w Warszawie w latach 2005-2010.

Przewodniczący Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w latach 2006-2008.

Kierował wdrożeniem systemu Business Intelligence w Instytucie Kardiologii  w latach 2011-2013. Prowadził działalność doradczą dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,  w obszarze zagadnień analitycznych i raportowych  w latach 2013-2015.

Wcześniej  pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk  1992-1996 r. a następnie  w  Departamencie Inwestycji Kapitałowych PKO BP 1997-1998 r.

Służba Wojskowa – Podchorąży Szkoły Podchorążych Rezerwy (SPR) w wojskach obrony powietrznej kraju.


Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność niepodległościową w konspiracyjnych strukturach krajowych i uczelnianych Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2010 r.,  Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Edukacji Narodowej w 2017 r. oraz Medalem Diecezji Warszawsko-Praskiej w 2017 r.

Członek Zarządu Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej (PW) dwóch  kadencji 1982/83 i 1983/84. Członek Rady Delegatów Studenckich PW  (parlament studentów PW) w latach 1982-84. Uczestnik  krajowych zjazdów samorządu studentów jako reprezentant PW w latach 1982-84. (W roku 1984 władza komunistyczna zmieniła ustawę o szkolnictwie wyższym likwidując swobody akademickie).

Organizator konspiracyjnych struktur NZS na PW  w latach 1987-1988. Lider Konwentu Uczelnianego NZS PW. Przedstawiciel PW w tajnej Komisji Koordynacyjnej NZS w latach 1987-88. Uczestnik III Zjazdu NZS w Gdańsku.

Wydawca i redaktor  podziemnego pisma akademickiego “Bratnia Pomoc”  w latach 1987-1989. 

Animator Społecznego Komitetu  “Ocal Życie Bezbronnemu” 1989 r.

Inicjator i współzałożyciel Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego „Soli Deo”  1988 r.

Członek stowarzyszeń i zarządów Klubu Miłośników Litwy i Towarzystwa Polska-Ukraina  w latach 1988-1989 r.

Dziennikarz Radia “Józef” w Warszawie, prowadził audycje:  “Rozmowy o Polsce”, “Myśli o dawnej Polsce”, “Komentarz dnia”.

Uczestnik głodówki protestacyjnej w Warszawie w sprawie obrony nauczania historii w programach szkolnych  w 2012 r.

Pasjonuje się historią, filozofią polityki i Katolicką Nauką Społeczną. Ornitolog amator i miłośnik wypraw górskich, rowerowych i narciarskich.

Piotr Gryza: W ochronie zdrowia potrzebna jest współpraca i służba dla dobra pacjenta.

Tekst za: Puls Medycyny luty 2018 r.

Wiceminister zdrowia, członek Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji; w Ministerstwie Zdrowia pełni nadzór nad działalnością NFZ, inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-zdrowia oraz Departament Ubezpieczenia Społecznego; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa.

Wiceminister Piotr Gryza za swój największy sukces zawodowy w 2017 roku uważa wprowadzenie sieci szpitali. „Cieszy mnie, że w tak złożonym systemie, gdzie zwolennicy mówią cicho, a przeciwnicy protestują bardzo głośno, udało się pomyślnie wdrożyć rozwiązanie służące dobru pacjentów” — mówi wiceminister.

 Dzień pracy podsekretarza stanu w resorcie zdrowia jest bardzo długi. „Praca w ministerstwie obejmuje wiele różnych zajęć, tematów, spotkań i dokumentów. Na moją zawodową codzienność składają się rozmowy i spotkania z ludźmi, często wyjazdowe. Chlebem powszednim jest uczestnictwo w komisjach sejmowych, odpowiedzi na bieżące pytania w  Sejmie, pisemne odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania poselskie i senatorskie” — wymienia swoje liczne obowiązki wiceminister Piotr Gryza.

Jakie zamierzenia okazały się najtrudniejsze do zrealizowania w minionym roku? „W zasadzie wszystkie, ponieważ towarzyszyła im atmosfera niechęci i presji, kreowana przez opozycję i różne grupy interesu związane z obszarem ochrony zdrowia — nie ukrywa Piotr Gryza. — Szkoda, bo w dziedzinie tak szczególnie delikatnej, jaką jest ochrona zdrowia, potrzebna jest współpraca i służba dla dobra pacjenta. Trzeba jednak powiedzieć, że wszystko, co było najtrudniejsze, było zarazem najbardziej pasjonujące”.

Największym osiągnięciem minionego roku było dla wiceministra wprowadzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, zwanego siecią szpitali.„ Jest to projekt, który prowadzę i za który odpowiadam od samego początku. Cieszy mnie, że dzięki wprowadzeniu sieci szpitali udało się dokonać korekty, która była konieczna z perspektywy prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Najbardziej satysfakcjonuje mnie fakt, że w tak złożonym systemie, gdzie zwolennicy mówią cicho, a przeciwnicy protestują bardzo głośno, udało się to systemowe rozwiązanie, służące dobru pacjentów, pomyślnie wdrożyć”— mówi Piotr Gryza.

Jakie wyzwania i cele stawia sobie na rok 2018? „Wdrożony system sieci szpitali ma zaimplementowane mechanizmy efektywnościowe i stymulacyjne. Obecnie trzeba obserwować zachowanie i odpowiedź systemu na te rozwiązania. Następnie, na podstawie analiz, trzeba będzie dokonywać stosownych korekt” — mówi Piotr Gryza.

W wolnych chwilach, których w życiu wiceministra jest niewiele, Piotr Gryza lubi odpoczywać na świeżym powietrzu. Jest ornitologiem amatorem, miłośnikiem wypraw górskich, rowerowych i narciarskich. Pasjonuje się historią, filozofią polityki i katolicką nauką społeczną. „Wierność i cnota to dewiza, która towarzyszy mi zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym oraz społecznym. Byłem tym zasadom wierny” — podsumowuje miniony rok Piotr Gryza.

źródło:https://listastu.pulsmedycyny.pl/4654278,39946,piotr-gryza-w-ochronie-zdrowia-potrzebna-jest-wspolpraca-i-sluzba-dla-dobra-pacjenta

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

źródło: https://listastu.pulsmedycyny.pl/4686594,72896,lista-stu-2017-system-ochrony-zdrowia