1 kwietnia 2021 r. ustawowo przesunięto termin kwalifikacji do “sieci szpitali”

1 kwietnia 2021 r. ustawowo przesunięto termin kwalifikacji do “sieci szpitali”

Na podstawie obowiązujących  do 1 kwietnia 2021 r.  zapisów ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kwalifikacja do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli do “sieci szpitali“, powinna była się odbyć do 27 marca 2021 r.

Już po terminie kwalifikacji, na podstawie opublikowanej 1 kwietnia 2021 r.  ustawy z 17 marca 2021 r.  o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,  przesunięto termin kwalifikacji do “sieci szpitali”  do dnia 1 października 2021 r., natomiast obowiązujące wykazy szpitali funkcjonujących w “sieci szpitali”, które miały obowiązywać do 30 czerwca 2021 r., będą obowiązywać do końca roku 2021 r.

Kwalifikacja do “sieci szpitali” zgodnie z obowiązującą ustawą odbywa się na okres 4 lat.

Dużo było gadania o zmianach w “sieci szpitali”, poprzedni minister zdrowia zrobił z tego swoisty punkt marketingowy, ale co najmniej w tym zakresie  na opowieściach i braku konkretów w prezentowanych opiniach się skończyło. Nie jest prosto zbudować a następnie  wdrożyć duże systemowe rozwiązanie, łatwo jest natomiast krytykować i przesuwać rozwiązania na kolejne terminy.

Piotr Gryza