"Bogu chwała i tobie garncarzu dzięki"

Ewa Szelburg - Zarembina

Strona internetowa zawiera informacje oraz podsumowania i sprawozdanie, w tym szczegółowy opis najważniejszego realizowanego przeze mnie projektu „sieci szpitali”.

Strona  w części dotyczącej “sieci szpitali” w jakiejś mierze ma charakter archiwalny. Mechanizm “sieci szpitali” nie był wykorzystywany i konserwowany, analizowany i właściwie stymulowany  przez ekipy Ministerstwa Zdrowia, które pracowały w Ministerstwie Zdrowia  po marcu 2018 r.

 marzec 2021 r.

Piotr Gryza