Refleksja

Fragmenty prezentacji przedstawionej
na XVIII Forum Szpitali Klinicznych
Poznań 18.10.2019 r.