Informacje dla szpitali przy wyliczeniu ryczałtu PSZ

Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego